ru
Pakalpojumi Par mums BUJ Kontakti
Pakalpojumi Par mums BUJ Kontakti

BINO CENRĀDIS (atjaunots 10.11.2021)

Pakalpojums
Cena
Reģistrācijas maksa
0.01 EUR
Aizdevuma summas lietošanas komisijas maksa
0.07% dienā no izsniegtā aizdevuma
Papildu summas lietošanas komisijas maksa
0.07% dienā no papildu summas
Aizdevuma daļēja pirmstermiņa atmaksa
Bez maksas
Aizdevuma pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā
Bez maksas
Ātrās izmaksas komisijas maksa (Brīvprātīgs papildpakalpojums)
15 % apmērā no izsniegtās summas.
Automātiskā klienta maksātspējas izvērtēšana
Bez maksas
Līgumsoda piemērošana, ja tiek kavēts aizdevuma atmaksas termiņš
0.50 % dienā no kopējās, neatmaksātās summas
Parāda restrukturizācijas maksa
0.07% dienā restrukturizētā parāda summas
Maksas komunikācija ar klientu, ja tiek kavēts aizdevuma atmaksas termiņš:
Īsziņas sagatavošana un nosūtīšana
0.50 EUR
Zvana veikšana
0.50 EUR
Elektroniska pasta sagatavošana un nosūtīšana
0.50 EUR
Aizdevuma summas lietošanas komisijas maksa
0.07% dienā
Aicinājuma vēstule
7.00 EUR
Atgādinājuma vēstule
7.00 EUR
Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datubāzē
5.00 EUR
Klientiem nosūtītie rakstiskie paziņojumi pēc klienta pieprasījuma:
Izziņa par saistību izpildi
Elektroniski: 10 darba dienu laikā - bez maksas.
3 darba dienu laikā - 15.00 EUR.
Pa pastu papīra formā 10 darba dienu laikā - 7.00 EUR.
3 darba dienu laikā - 15.00 EUR.
Izziņa par saistību atlikumu
Elektroniski: 10.00 darba dienu laikā - bez maksas.
3 darba laikā - 15.00 EUR.
Pa pastu papīra formā: 10 darba dienu laikā - 7.00 EUR.
3 darba dienu laikā - 15.00 EUR.
Maksājumu detalizācija
Elektroniski: 10 darba dienu laikā - 7.00 EUR.
3 darba dienu laikā - 15.00 EUR.
Pa pastu papīra formā: 10 darba dienu laikā - 7.00 EUR.
3 darba dienu laikā - 15.00 EUR.
Cita veida informācijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma:
Klienta rīcībā esošo dokumentu atvasinājumu (noraksts, izraksts, kopija) un izdruku sagatavošana:
Elektroniski: 10 darba dienu laikā – 7.00 EUR
3 darba dienu laikā – 15.00 EUR
Pa pastu papīra formā: 10 darba dienu laikā – 7.00 EUR
3 darba dienu laikā – 15.00 EUR
Nestandarta dokumentu sagatavošana:
Elektroniski: 10 darba dienu laikā – 7.00 EUR
3 darba dienu laikā – 15.00 EUR
Pa pastu papīra formā: 10 darba dienu laikā – 7.00 EUR
3 darba dienu laikā – 15.00 EUR