LV
LV
RU
Lai pilnvērtīgi izmantotu Bino.lv mājaslapas piedāvātās iespējas, atjauniniet izmantotās pārlūkprogrammas versiju vai uzinstalējiet Google Chrome.

Vai varu aizņemties gadījumā, ja man jau ir aizdevums bankā vai citā kredītiestādē?


Jā. Tu vari aizņemties, ja vien neesi kavējis aizdevuma maksājumus un nokļuvis parādnieku sarakstos.