LV
LV
RU
Lai pilnvērtīgi izmantotu Bino.lv mājaslapas piedāvātās iespējas, atjauniniet izmantotās pārlūkprogrammas versiju vai uzinstalējiet Google Chrome.

Vai es drīkstu atmaksāt aizdevumu pa daļām?


Termiņa ietvaros Tu vari veikt daļēju aizdevuma atmaksu pa daļām (var veikt vairākus maksājumus). Tādā veidā samazināsies kopējā aizdevuma summa. Ja, iestājoties aizdevuma atmaksas datumam, Tev nav iespējas atmaksāt atlikušo summu, Tu vari to atlikt par 30 dienām, veicot aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu. Pagarināšanas komisijas maksa samazināsies proporcionāli atlikušajai neatmaksātajai aizdevuma pamatsummai. Pagarināšanas maksas komisijas apmēru Tu vari noskaidrot savā Bino.lv lietotāja profilā, kā arī sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu.