LV
LV
RU
Lai pilnvērtīgi izmantotu Bino.lv mājaslapas piedāvātās iespējas, atjauniniet izmantotās pārlūkprogrammas versiju vai uzinstalējiet Google Chrome.

Aizdevuma pieteikums


Reģistrējies, izvēlies aizdevuma summu un termiņu
Apstiprini profilu, pārskaitot 0.01 EUR
Saņem naudu!

Reģistrācija

-
Ievadiet mobilā tālruņa numuru, saņemiet SMS kodu, un ievadiet to attiecīgajā laukā.

Parole


Finanses

EUR 0 - 49
EUR 0 - 50

Lūdzu, izvēlies
Lūdzu, izvēlies
Vai Tu vai Tavi tuvākie ģimenes locekļi vai ar Tevi cieši saistītas personas ir uzskatāmas par politiski nozīmīgām personām (piemēram, valsts iestādes vai valsts uzņēmuma vadītājs, deputāts, ministrs, tiesnesis)?

EUR
dienas
Pilnas atmaksas datums
Aizdevums EUR
Komisija EUR
Kopā EUR
vai
Termiņa pagarināšana: 30 dienas EUR

Saņem naudu visātrāk

Mēs garantējam, ka naudu pārskaitīsim uz Tavu kontu 10 minūšu laikā pēc Tava pieteikuma saņemšanas un apstiprināšanas, Bino.lv darba laikā un vienas bankas ietvaros.

Atlaide pirmā aizdevuma komisijai

Pirmo reizi aizņemies no Bino.lv ar 100% atlaidi komisijas maksai.

Kontakti

Bezmaksas tālrunis 80 20 5030
E-pasts info@bino.lv
Katru dienu no 7:00–23:00