ru
Pakalpojumi Par mums BUJ Kontakti
Pakalpojumi Par mums BUJ Kontakti

Aizdevuma pieteikums

1
Reģistrējies, izvēlies aizdevuma summu un termiņu
2
Apstiprini profilu, pārskaitot 0.01 EUR
3
Saņem naudu!

Reģistrācija

Jā, es esmu jauns klients
Nē, es esmu esošs klients

Ievadiet mobilā tālruņa numuru, saņemiet SMS kodu, un ievadiet to attiecīgajā laukā.

Dzīvesvietas adrese

Parole

Vismaz 6 simboli
Vismaz 1 lielais burts
Vismaz 1 cipars

Finanses

Ikmēneša ienākumi
Ikmēneša izdevumi
Aizdevuma izmantošanas mērķis
Nodarbošanās
Vai Tu vai Tavi tuvākie ģimenes locekļi vai ar Tevi cieši saistītas personas ir uzskatāmas par politiski nozīmīgām personām (piemēram, valsts iestādes vai valsts uzņēmuma vadītājs, deputāts, ministrs, tiesnesis)?
Ja
Izvēlies summu
1 000 EUR
50
1 000
Aizdevums
0.00 EUR
Pilnas atmaksas datums
Komisija
0.00 EUR
Kopā
0.00 EUR