RU
RU
LV
Чтобы полноценно использовать возможности Bino.lv, обновите версию используемого браузера или установите Google Chrome.

BINO CENRĀDIS (atjaunots 22.03.2021)

 

Pakalpojums Cena

Aizdevuma summas lietošanas komisijas maksa

0.07% Dienā

Ātrās izmaksas komisijas maksa (Brīvprātīgs papildpakalpojums)

13 % apmērā no izsniegtās summas.

Aizdevuma termiņa pagarināšanas maksa ar maksātspējas vērtēšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu

2.1% apmērā no izsniegtās summas.

Automātiskā klienta maksātspējas izvērtēšana Aizdevuma termiņa pagarināšanas gadījumā (Brīvprātīgs papildpakalpojums)

13 % apmērā no pamatsummas.

Līgumsoda piemērošana, ja tiek kavēts aizdevuma atmaksas termiņš

0.50 % dienā no kopējās, neatmaksātās summas

   

Maksas komunikācija ar klientu, ja tiek kavēts aizdevuma atmaksas termiņš:

 

Īsziņas sagatavošana un nosūtīšana

0.50 EUR

Zvana veikšana

0.50 EUR

Elektroniska pasta sagatavošana un nosūtīšana

 0.50 EUR
   

Klientiem nosūtītie rakstiskie paziņojumi:

 

Aicinājuma vēstule

7 EUR

   

Maksa par izziņas sagatavošanu:

 

Izziņa par saistību izpildi

Elektroniski: 10 dienu laikā - bez maksas.

3 dd laikā - 15 EUR.

Pa pastu: 10 dienu laikā - 7 EUR.

3 dd laikā - 15 EUR.

Izziņa par saistību atlikumu

Elektroniski: 10 dienu laikā - bez maksas.

3 dd laikā - 15 EUR.

Pa pastu: 10 dienu laikā - 7 EUR.

3 dd laikā - 15 EUR.

Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzē

5 EUR

Parāda restrukturizācijas maksa

0.07% Dienā