Ja Kredītlīnijas summa pārsniedz 215.00 EUR, tad Kredītlīnijas summa atmaksājama divos maksājumos, kas katrs sastāv no 50% Kredītlīnijas summas pamatsummas, kā arī Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas, kas aprēķināta atbilstoši faktiskajam Kredītlīnijas summas lietošanas termiņam. Kredītlīnijas summa un Kredītlīnijas summas lietošanas komisija ir atmaksājama saskaņā ar šādu maksājumu grafiku:

1. Pirmais no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksājumiem ir veicams ne vēlāk kā datumā, kas ir vienāds ar pusi no sākotnējā Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa;

2. Otrais no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksājumiem ir veicams ne vēlāk kā datumā, kas ir vienāds ar Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņu.

Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē pirmo no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas maksājumiem, tad Aizņēmējam ir pienākums reizē ar otro no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas maksājumiem atmaksāt visi Kredītlīnijas summu un aprēķināto Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju pilnā apmērā.

Piemēram, ja Kredītlīnijas summa ir izsniegta uz 30 dienām, tad pirmais no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas maksājumiem (puse no sākotnējās Kredītlīnijas summas) ir veicams pēc 15 dienām no Kredītlīnijas summa izsniegšanas dienas. Savukārt, ja Kredītlīnijas summa ir izsniegta uz 10 dienām, tad pirmais no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas maksājumiem ir veicams pēc 5 dienām no izsniegšanas dienas. Abos gadījumos otrais no diviem Kredītlīnijas summa atmaksas maksājumiem ir veicams ne vēlāk kā datumā, kas ir vienāds ar Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņu.